21 Ekim 2010 Perşembe

FEW/A FEW, LITTLE/A LITTLE Arasındaki Farklar


Few/a few sayılabilir çoğul isimlerle kullanılır ve birkaç, az anlamım verir. Little/a little ise sayılamaz isimlerle biraz, az anlamında kullanılır.
a)        A few olumlu bir anlam taşır. Sözünü ettiğimiz nesnenin sayıca az ama yeterli
olduğunu ifade eder.
Few ise olumsuz bir anlam taşır. Sözünü ettiğimiz nesnenin
sayıca çok az olduğunu, yeterli olmadığını ifade eder. Only a few ve very few, few ile
aynı anlamdadır.
I have a few close friends in Istanbul, and we have a very good time together. (birkaç tane ama yeterli)
l have .few friends in Istanbul, so I feel lonely from time to time. (very few/only a few friends - çok az arkadaş, yeterli değil)
b)        A few ile few arasındaki fark a little ve little için de geçerlidir.
We have a llttie milk. Let's make a pudding, (biraz süt, amacımız için yeterli)
We have littie milk. We can't make a pudding.
(very little/only a little milk - çok az süt, amacımız için yeterli değil)
c)         Bu sözcükleri, ismin önünde the, my, his, this, these, etc. gibi bir sözcük kullanarak
"of lu bir tamlamada kullanabiliriz.
Few people are aware of the dangers of pollution, (general)
Few of the people IMng in big cities try to do anything about pollution, (specific)
Onfy a little of the vocabulary in this text is above your level, (specific) You will have to learn only a little vocabulary for this test, (general)
d)        Few/a few of ile us, them, you, these, those; little/a little of ile it, that, this
kullanabiliriz.
Few of us can be frank in certain situations. (Çok azımız...) Very few of them were able to pass the exam. (Onların çok azı...) I can give you only a little of this, (bunun çok azını...)
e)         Too/so little ve too/so few, sahip olunan nesnenin çok az olduğunu ifade eder.
After the war, people had too little money/so little money, (çok az para ...) You can't prepare your term paper. There are too few materials/so few materials, (çok az materyal...)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sizde "AnındaYorum"layabilirsiniz!

Lütfen, yorumlarınızı size yakışır biçimde yapınız!